Krajowe organizacje pozarządowe związane z astronautyką opublikowały  dzisiaj list otwarty do premiera Donalda Tuska w sprawie rozpoczęcia  negocjacji akcesyjnych do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Celem listu jest zwrócenie uwagi Premiera oraz osób pełniących  wysokie stanowiska w Państwie na konieczność przyjęcia „Planu na rzecz  rozwoju technologii kosmicznych…” jako podstawowego dokumentu  pozwalającego sformułować stanowisko negocjacyjne Polski z ESA. Ma on  opisywać gospodarcze korzyści dla Polski związane z udziałem w  europejskim programie kosmicznym, sposoby stymulowania rozwoju sektora  kosmicznego w Polsce, zwiększania świadomości społecznej i  maksymalizacji zwrotu inwestycji w sektor kosmiczny. Prace nad Planem  trwają ponad rok, a nadchodzące wybory nie wróżą jego szybkiego  przyjęcia, podobnie jak obrania szybkiej ścieżki wstąpienia do ESA.
Poza Premierem list otrzyma również Prezydent RP, Minister Nauki,  Minister Gospodarki oraz  Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds.  Przestrzeni Kosmicznej.

Inicjatorem listu jest koordynator konsultacji konsultacji  społecznych Planu Działań na Rzecz Rozwoju Technologii Kosmicznych i  Wykorzystania Technik Satelitarnych, a sygnatariuszami są:

1. Copernicus Project,
2. Mars Society Polska,
3. Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautyczne,
4. Polska Fundacja Areografii,
5. Polskie Towarzystwo Astronautyczne,
6. Polskie Towarzystwo Rakietowe,
7. portal Astronomia.pl,
8. portal Kosmonauta.net,
9. Space Generation Advisory Council,
10. Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej.

Treść listu do pobrania TUTAJ

 
Reklama
Szukaj